شناسه خبر : 10280

با انتصاب دونفر دیگر از معاونین مدیرعامل، اعضای هیات عامل بانک صنعت و معدن، اعضای هیات عامل این بانک در راستای استقرار حاکمیت شرکتی تکمیل گردید.

به گزارش چابک‌آنلاین، اعضای هیات عامل بانک را مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل تشکیل می‌دهند و از جمله وظایفی که هیات عامل برعهده دارند شامل طراحی و تدوین رویه‌های تصمیم‌گیری، طرح‌ریزی رویه‌های مدیریتی بانک، بکارگیری فرآیندها و کنترل‌های لازم به منظور مدیریت ریسک‌های مالی و غیرمالی منطبق با قوانین و مقررات و سیاست‌های داخلی بانک می‌باشد.

همچنین ارائه گزارش به هیات مدیره از اقدامات، برنامه ها، وضعیت مالی و عملکرد بانک از دیگر وظایف هیات عامل می باشد.

براساس این گزارش اعضای هیات عامل بانک شامل عبدالرضا ولی‌الهی به عنوان معاون اعتبارات و راهبری شعب، رضا رفیعا به عنوان معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، بیژن اسدی به عنوان معاون نظارت،حقوقی و وصول مطالبات، منصور یوسفی‌نیا به عنوان معاون برنامه‌ریزی و فناوری و علی حیدری به عنوان معاون مالی و بین‌الملل می‌باشند که طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل بانک صنعت و معدن منصوب شده‌اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای