شناسه خبر : 10043

در چهارمین روز هفته شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با افزایش 0.82 درصد رسید  و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک سینا با افزایش 0.3 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش 4.42 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک صادرات با کاهش 0.71 درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک دی با افزایش 2.29 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.99 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش 3.62 درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک ایران زمین با کاهش 1.98 درصد رسید.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد 12 بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد 7  بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای