شناسه خبر : 12715

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین سهم حق بیمه صادره صنعت بیمه در سال ۹۸ در رشته‌ بیمه‌ای شخص ثالث و کمترین سهم حق بیمه صادره نیز در رشته بیمه ای اعتبار است. رشته‌های بیمه‌ای ثالث، درمان و عمر به ترتیب با ۳۴.۵ درصد، ۲۲.۹ درصد و ۱۴.۷ درصد بیشترین حق بیمه صادره در صنعت بیمه را در سال ۹۸به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر کمترین حق بیمه صادره صنعت بیمه در سال گذشته متعلق به رشته‌های بیمه‌ای، اعتبار، پول و سایر غیرزندگی به ترتیب با یک صدم درصد، سه صدم درصد و سه دهم درصد، بوده است. در این بین رشته‌های بیمه‌ای کشتی ۸ دهم درصد و رشته بیمه‌ای هواپیما ۹دهم درصد از پرتفوی صنعت بیمه را دارند

                   برای مشاهده تصویر در سایز اصلی برروی آن کلیک کنید

photo_2020-08-30_10-00-58

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای