شناسه خبر : 8205

پرداخت سهم ۶ درصدی کارکنان شرکت همشهری از آذرماه سال ۹۶ تا کنون با تاخیر رو به رو بوده و علی رغم نامه نگاری های متعدد،کماکان سهم فرد و سازمان این شرکت به حساب صندوق واریز نشده است.

به گزارش چابک آنلاین، در عین حال با مساعدت مدیریت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، تصمیم گرفته شد مطالبات بازنشستگان همشهری طی مراحلی پرداخت شود و در نخستین مرحله، بازنشستگانی که تا پایان سال 97 درخواست کتبی تسویه خود را ارائه کرده بودند، مطالباتشان را دریافت کردند.

این در حالی است که پرداخت مطالبات متقاضیان سال 98 نیز در دستور کار قرار دارد.

بر اساس این گزارش شرکت همشهری هم اکنون بیش از 2.5 میلیارد تومان به موسسه صندوق ذخیره کارکنان بدهکار است.

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای