شناسه خبر : 16669

بر اساس بررسی درآمدهای مالیاتی سال گذشته، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمدها مالیات وصول شد که نسبت به عملکرد سال ۹۸ بالغ بر ۲۷ درصد رشد دارد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، مالیات بر درآمدی یکی از سرفصل‌های مالیاتی است که اجزای آن حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی، مشاغل، مستغلات، درآمدهای متفرقه است.

بنا به آمار خزانه از وضعیت درآمدهای مالیاتی، سال گذشته حدود 37 هزار میلیارد تومان از درآمدها مالیات وصول شد که نسبت به عملکرد سال 98 بالغ بر 27 درصد رشد دارد. همچنین این بخش توانست 107 درصد رقم مصوب را محقق کند.

14000421000231_Test_NewPhotoFree

سال 99 کارکنان بخش عمومی 12750 میلیارد تومان و نیز از بخش خصوصی 11 هزار و 111 میلیارد تومان مالیات حقوق پرداخت کردند.

دریافت مالیات از مشاغل و صنوف به دلیل حساسیت و اهمیتی که دارد، همیشنه مورد توجه بوده و البته بخش قابل توجهی از مشاغل براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، روی رقم مالیاتی توافق صورت می‌گیرد که با روح قانون نیز همخوانی ندارد و بایستی مالیات براساس میزان درآمد باشد که به دلیل نبود زیرساخت‌ها و اطلاعات دقیق و شفاف، نظام مالیاتی این امکان قانونی را برای مصالحه و توافق فراهم کرده است.

براین اساس به دلیل شرایط ناشی از کرونا و رکود اقتصادی درآمد ناشی از فعالیت مشاغل کمتر از سال 98 بالغ بر رقم 10445 میلیارد تومان وصول شد که رشد منفی 10 درصدی را ثبت کرد، در حالی که به نسبت تورم نیز مالیات از این بخش ستانده نشد.

از بخش مالیات مستغلات هم 2178 میلیارد تومان درآمد به دست آمد که 42 درصد نسبت به عملکرد سال 98 افزایش دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای