شناسه خبر : 15216

براساس آمارها ۷۰ درصد مردم کد سهام داری دارند و فقط در سال ۹۹ بالغ بر ۲۴ میلیون نفر کد سهام داری دریافت کردند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، توسعه نهادی و افزایش عمق بازار سرمایه یکی از اقداماتی است که در سال 99 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال شد. براین اساس با ورود 26 شرکت جدید به بازار سرمایه، تعداد شرکتهای حاضر در این بازار در سال 1399 به 680 رسید. تعداد نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس با رشد 12 درصدی به 736 نهاد مالی رسید.

14000114000075_Test_NewPhotoFree

افزایش بیش از 24 میلیون کد جدید سهام داری بدون احتساب مشمولان سهام عدالت، طی سال 1399 در بازار سرمایه صادر شده است که حاکی از افزایش 224 درصدی سهامداران در این بازار است و به خوبی شدت استقبال مردم از بازار سرمایه را نشان می دهد. با احتساب مشمولان سهام عدالت، تعداد کدهای سهامداری به بیش از 57 میلیون رسیده است.

14000114000072_Test_NewPhotoFree

افزایش تعداد افراد دارنده واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری (روش سرمایه گذاری غیرمستقیم) از 2.2 میلیون نفر به بیش از 10 میلیون نفر با افزایش 355 درصدی.

14000114000076_Test_NewPhotoFree

افزایش بیش از 122 هزار میلیارد تومان تامین مالی برای سرمایه گذاری جدید در شرکت ها از طریق افزایش سرمایه شرکتها.

14000114000073_Test_NewPhotoFree

تامین مالی اقتصاد از طریق بازار سرمایه

ارزش تجهیز و جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای اقتصاد کشور در سال 1398 معادل 216 هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار در 11 ماهه سال 1399 به رغم محدودیتهای ناشی از وضعیت اقتصادی کشور به بیش از 560 هزار میلیارد تومان رسیده است.

انتشار انواع اوراق بدهی برای تأمین مالی دو بخش دولتی و خصوصی از افزایش 119 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده و به رقم بی سابقه 213 هزار میلیارد تومان رسیده است که حدود 38 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای بخش غیردولتی و 175 هزار میلیارد تومان توسط دولت منتشر شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای