شناسه خبر : 14228

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع بازده حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری در سال گذشته از مرز ۵۳ درصد رشد عبور کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، در بررسی وضعیت صورت های مالی منتهی به سال گذشته ۱۰۵ شرکت کارگزاری مشخص شد که مجموع بازده حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری به رقم 53 درصد رشد رسیده است.

بازار بورس کشور در سال 98 به عنوان یکی از پربازده ترین بازارهای مالی در ایران ثبت شد.

شاخص کل بورس با رشد 187 درصدی رکوردی تاریخی زد و به کار خود در این سال پایان داد.

در این بررسی با مقایسه مجموع بازده  حقوق صاحبان سهام 5 سال گذشته صنعت کارگزاری مشخص شد که مجموع بازده حقوق صاحبان سهام این صنعت در سال های 98، 97، ۹۶ به ترتیب با 53، 30و 15درصد رشد روبرو بوده است.

کمترین درصد تغییرات مجموع بازده  حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری با 11 درصد رشد مربوط به سال ۹۴ بوده است.

داده ها از مجموع صورت های مالی ۱۰۵ شرکت کارگزاری گردآوری شده است، اطلاعات ۳ شرکت کارگزاری به دلیل عدم تصویب صورت های مالی تاتاریخ گردآوری گزارش، لحاظ نشده است.

photo_2020-12-30_09-02-52

ارسال نظر

خدمات بیمه ای