شناسه خبر : 14213

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود فروش سهام صندوق بازنشستگی کشوری دردوره زمانی ۹۶ تا انتهای سال ۹۸ ازرقم ۶۲۴ میلیارد ریال به رقم ۱۳۱ میلیارد ریال سقوط کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،سود فروش سهام صندوق بازنشستگی کشوری در سال های 96 ، 97 و 98 به ترتیب ، 624، 443 و 131 میلیارد ریال بوده است.

صندوق بازنشستگی کشوری  در حال حاضر 113 شرکت کنترلی و مدیریتی در زیرمجموعه خود دارد که در قالب پنج هلدینگ بخش انرژی، بخش مالی، غذایی و دارویی، عمران و ساختمان و هلدینگ صنایع، معادن فعالیت می‌کنند

photo_2020-12-29_10-09-45

ارسال نظر

خدمات بیمه ای