شناسه خبر : 13861

شرکت‌های دولتی در شش ماهه امسال ۱۶۷۸ میلیارد تومان مالیات،‌ ۲۵۱۹ میلیارد تومان سود سهام و ۵۹۸۹ میلیارد تومان سود ویژه به خزانه واریز کردند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس،‌ جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان می‌دهد در شش ماهه امسال بالغ بر 564 هزار میلیارد تومان درآمد و 616 هزار میلیارد تومان هزینه ثبت شده است. 

در این مدت 1678 میلیارد تومان مالیات،‌ 2519 میلیارد تومان سود سهام و 5989 میلیارد تومان سود ویژه توسط شرکت‌های دولتی به خزانه واریز شد. 

از آنجایی که کل منابع محقق شده بودجه عمومی دولت در نیمه اول امسال، 243 هزار و 99 میلیارد تومان بوده، صرفا 4.2 درصد از این منابع یعنی 10 هزار و 186 میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی تامین شده است.

بیش از 58 هزار میلیارد تومان در شش ماهه امسال هزینه سرمایه‌ای انجام شده است.

13990909000159_Test_NewPhotoFree

مالیات وصول شده در شش ماهه امسال بیش از 85 هزار میلیارد تومان بوده که سهم شرکت‌های دولتی حدود 2 درصد است در حالی که سه چهارم بودجه کل کشور به این شرکت‌ها و موسسات تعلق دارد.

در این مدت دولت از محل رونق بازار بورس 10 هزار میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال سهم وصول کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای