شناسه خبر : 13442

فرایند پرداخت وام به دانشجویان دوره‌های روزانه و نوبت دوم و شهریه پرداز از زمان درخواست وام در پورتال دانشجویی تا واریز به حساب دانشجو و دانشگاه اعلام شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، فرایند پرداخت وام به دانشجویان دوره های روزانه و نوبت دوم و شهریه پرداز از زمان درخواست وام در پورتال دانشجویی تا واریز به حساب دانشجو و دانشگاه اعلام شد. این فرایند به شرح زیر است :

اقدام دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه

ورود به پورتال دانشجویی از طریق سایت صندوق رفاه به آدرس ir.swf.www  یا مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس ir.swf.bp.www

دانشجوی ورودی جدید و بدون پرونده در سامانه جامع صندوق

انتخاب دکمه ثبت نام دانشجوی جدید

وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد و انتخاب دکمه جستجو

وارد کردن تابعیت، محل صدور، مرکز آموزشی، رشته تحصیلی، نوع دوره، مقطع، سال ورود، نیمسال ورود، شماره دانشجویی، تلفن ثابت و همراه و دریافت کد صحت سنجی در گوشی همراه به صورت پیامک و انتخاب ذخیره

درصورت تایید دانشجو توسط دانشگاه به عنوان دانشجوی آن دانشگاه، دانشجو با ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربری و رمز عبور، درخواست وام

دانشجوی ورودی جدید در مقطع جدید و دارای پرونده در سامانه جامع صندوق

وارد کردن نام کاربری و رمز عبور (که همان کدملی دانشجو بدون خط تیرهاست)

در صورتی که مقطع تحصیلی قبلی تعیین تکلیف شده باشد (صدور دفترچه یا تسویه حساب) وارد بخش اطلاعات دانشجو شده و ثبت مقطع تحصیلی جدید را انتخاب می کنند.

پنجره جدید باز شده مقطع قبلی و تعیین تکلیف شده را نمایش می دهد ودانشجو می بایست درخواست ایجاد مقطع تحصیلی جدید را انتخاب کند.

واردکردن تابعیت، محل صدور، مرکزآموزشی، رشته تحصیلی، نوع دوره، مقطع، سال ورود، نیمسال ورود، شماره دانشجویی، تلفن ثابت وهمراه ودریافت کدصحت سنجی درگوشی همراه به صورت پیامک وانتخاب ذخیره.

درصورت تایید دانشجو توسط دانشگاه به عنوان دانشجویآن دانشگاه، دانشجوباورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربری و رمز عبور، درخواست وام می کند.

دانشجوی دارای پرونده در سامانه جامع صندوق در همان مقطع تحصیلی:

ورود به پورتال دانشجویی با نام کاربری و رمز عبور (که همان کدملی دانشجو بدون خط تیره است).

ثبت درخواست وام

مراجعه دانشجو به دانشگاه جهت مطابقت و تایید ثبت نام اولیه به همراه مستندات اعم از اصل و تصویرشناسنامه و کارت ملی، سند تعهد نامه محضری، سند تاهل، اجاره نامه  دارای کد رهگیری، شماره حساب فعال به نام دانشجو، کارت دانشجویی و ...بر اساس نوع وام درخواستی.

 تذکر۱ :دانشجو می بایست با توجه به محدودیت های فنی از ساعت ۸صبح الی ۱۶بعد ظهر در پورتال دانشجویی ثبت نام کند.

تذکر۲: نام کاربری کلیه دانشجویان، کد ملی به صورت ۱۰رقم عددی و بدون خطوط بین آن است.

تذکر۳ :کلمه عبور برای دانشجویان قدیمی همان کلمه عبور قبلی و برای دانشجویان جدید همان ۱۰رقم عددی کد ملی بدون خطوط بین آن است.

اقدام دانشگاه در سامانه جامع صندوق

تایید یا حذف ثبت نام اولیه دانشجو توسط کاربر دانشگاه با توجه به مستندات ارائه شده

کنترل و تایید مدارک وام توسط کارشناس اداره رفاه دانشگاه پس از استعالم از کدینگ وزارت علوم، ثبت احوال و بانک شامل) سند تعهد نامه محضری، شماره حساب، مستندات مربوط به وام ها.

تایید وام و مدارک الزامی بر اساس نوع وام درخواستی دانشجو در سیستم جامع صندوق توسط کاربر دانشگاه

ایجاد لیست وام توسط کارشناس اداره رفاه دانشگاه و تایید لیست توسط معاون دانشجویی دانشگاه

ارسال لیست وام تایید معاونت شده از طریق سامانه جامع صندوق رفاه به کارشناس اداره پرداخت وام صندوق رفاه

تذکر: چنانچه پورتال دانشجویی صندوق رفاه، دانشجویی را شاغل تشخیص داد ولی دانشجو در زمان تحصیل شاغل نبود می بایست از محلی که سابقه بیمه برای وی گزارش شده، استعلام بیمه ای تائید شده مبنی بر عدم اشتغال به دانشگاه ارائه کند.

اقدام صندوق رفاه دانشجویان در سامانه جامع صندوق

کنترل و بررسی تعدادی از مدارک مرتبط با نوع وام درخواستی در پرونده دانشجو در لیست ارسالی دانشگاه توسط کارشناس اداره پرداخت وام صندوق رفاه.

تایید لیست وام ارسالی دانشگاه توسط کارشناسان اداره پرداخت وام صندوق رفاه.

تجمیع لیست های وام و تایید و امضاء کارشناس و رییس اداره پرداخت وام دانشجویی، مدیرخدمات رفاهی و معاون اموردانشجویان صندوق رفاه

تایید نهایی لیست تجمیع وام در سامانه جامع صندوق و ارسال به اداره امور مالی جهت پرداخت وام به شماره حساب دانشجو یا دانشگاه.

 ثبت نام وام های دانشجویی از ۳۰ مهر آغاز شده و ثبت نام برخی از وام ها تا ۱۵ آذر و برخی دیگر تا ۱۵ دی ۹۹ ادامه خواهد داشت. صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به گفته رئیس صندوق ۳۰۰ میلیاردتومان اعتبار برای پرداخت وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی جدید اختصاص داده شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای