شناسه خبر : 12720

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمده مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مربوط به فوت‌شدگان است.

 به گزارش چابک آنلاین، آن‌طور که اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه نشان می‌دهد ۵۰ درصد مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان در ارتباط با فوت، ۴۲.۹ درصد بازنشستگی و حدود شش درصد از کارافتادگی است. این در حالی است که این نسبت در صندوق‌های دیگر از جمله صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری تفاوت متفاوت است.

۶۶ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی بازنشسته و پنج درصد آنها از کارافتاده هستند و ۲۹ درصد مستمری‌ها به دلیل فوتی پرداخت می‌شود.

در صندوق بازنشستگی کشوری نیز ۸۱ درصد مستمری‌ها مربوط به بازنشستگی، ۰.۹ درصد مربوط به از کارافتادگی و ۱۷ درصد مربوط به فوت است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای