شناسه خبر : 12405

بر اساس آمار منتظر شده توسط بانک مرکزی در خرداد ماه امسال هفت میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک عادی و ۶۸۳ هزار فقره چک رمزدار وصول شده که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲۵۲ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین، خرداد ماه 99 بالغ بر ۶۸۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر یکهزار و ١٦٨ هزار میلیارد ریال درکل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۳.۴ درصد و ۶.۶ درصد کاهش داشت.

همچنین آخرین ماه فصل بهار در استان تهران بالغ بر ٢٠٨ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ٦٢٨ هزار میلیارد ریال وصول شد.

 براساس آمار بانک مرکزی در ماه خرداد ۴۸.۶ درصد از تعداد چک‌های رمزدار در سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان وصول شده است. همچنین ٦٦ درصد از ارزش چک‌های مزبور متعلق به این سه استان بود.

براساس بررسی انجام شده در کل کشور ۹۱.۱ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۸.۹ درصد رمزدار بودند.

ارزش ریالی چک‌های صادر شده حدود دو هزار و ٥٢٧ میلیارد ریال است که حدود یکهزار و ٣٥٩ هزار میلیارد ریال از آن متعلق به چک عادی و بقیه چک رمزدار بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای