شناسه خبر : 11788

آمارهای رسمی نشان می‌دهد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور سال ۹۸ از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش چابک آنلاین، به نقل از فارس، براساس آخرین آمارهای رسمی، بدهی دولت تا پایان شهریور ماه سال 98 به 500 هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین بدهی شرکت‌های دولتی به 525 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 1025 هزار میلیارد تومان می رسد.

13990403000182_Test_NewPhotoFree

طبق گزارش عملکرد معاونت خزانه داری کل کشور از بودجه، بدهی دولت در دوازده ماه سال 1397 به میزان 4421٫8 هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های دولتی به میزان 2937٫4 هزار میلیارد ریال بوده که در نهایت جمع کل بدهی‌های دولت در دوازده ماهه سال 1397 به رقم 7359٫2 هزار میلیارد ریال رسیده است.

 با توجه به ناترازی و افزایش کسری بودجه در سال‌های اخیر به دلیل ناپایداری درامدهای نفتی و بالا رفتن هزینه‌های دولت، نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع بودجه عمومی در سال 99 در صورت تایید اصلاحیه بودجه حداقل 48 درصد است.

نسبت بازپرداخت اوراق به مصارف نیز در قانون بودجه 99 به 7 درصد می‌رسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره پیشنهاد کرده که به مجاری ایجاد بدهی برای دولت و شرکت‌های دولتی در قوانین و مقررات (ایجاد بدهی به تامین اجتماعی، بانک‌ها، پیمانکاران و سایر تعهدات) توجه شود.

در حال حاضر در بودجه سال 99 بالغ بر 96 هزار میلیارد تومان اوراق، 71 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و حدود 110 هزار میلیارد تومان مجوز جدید انتشار اوراق جهت جبران کسری بودجه اخذ شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای