شناسه خبر : 11585

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: لایحه اصلاح پایه‌های مالیاتی در وزارت اقتصاد آماده و به دولت ارسال شده است.

به گزارش چابک آنلاین، محمود علیزاده، درباره لایحه تغییر پایه‌های مالیاتی کشور گفت: در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مواد از قانون  مالیات‌ها مستقیم مجدد احیا می‌شود که می‌توان به مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و سایر منابع درآمدی اشاره کرد.

وی، بیان کرد: در این لایحه تمامی معافیت‌های مالیاتی نیز تعریف شده است به عنوان مثال سود سپرده بانکی و سود حاصل از فعالیت در بورس به استناد قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات است و فرد بعد از اظهار این درآمد‌های از پرداخت مالیات  معاف می‌شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی  گفت: در اصلاح مواد قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت‌ها  ی مالیاتی ساماندهی و جهت دهی شده است.

علیزاده بیان کرد: در این لایحه اثر بخشی اصلاح مواد قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از ابزار‌های اقتصادی برای کنترل و هدایت صحیح سرمایه‌ها دیده شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای