شناسه خبر : 10355

یک کارشناس بازار سرمایه انتشار اوراق بهادار را بهترین مکانیزم برای تسویه حساب دولت‌ها با شرکت‌های پیمانکار و به عبارتی طلبکار دانست و بیان کرد: حتی بزرگ‌ترین دولت‌های جهان از نظر اقتصادی نیز قادر به پرداخت تمام بدهی‌های خود به صورت نقدی و به موقع نیستند.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، شرکت بیمه دی در پنجم اسفند ماه جاری خبرداد که مبلغ ۲۰ هزار ریال اسناد خزانه اسلامی در خصوص تعیین تکلیف قرارداد بیمه درمان تکمیلی از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت کرده است.

حسین خزلی خرازی اضافه کرد: انتشار اوراق بهادار بسیار بهتر از این است که دولت برای تسویه بدهی های خود از بانک مرکزی استقراض کند چرا که چنین اقدامی سبب رشد نقدینگی و اثرات سوء آن می شود.

وی خاطرنشان کرد: اما نکته حائز اهمیت در این اقدام آن است که دولت برای انتشار این اوراق به طلبکاران، نرخ تنزیل را نیز محاسبه کند.

خزلی حرازی توضیح داد: اگر شرکتی 100 واحد از دولت طلب دارد و مجبور به فروش این اوراق زیر قیمت می شود، دولت باید 120 واحد به آن اوراق بدهد تا این شرکت ضرر نکند.

وی تصریح کرد: برخی پیمانکاران با آگاهی از این که دولت بدهی خود را دیرتر پرداخت می کند، فاکتورها را بالاتر از قیمت اسمی می زنند تا متحمل ضرر نشوند اما این عمل سبب ایجاد عدم شفافیت و تورم شده و مورد قبول نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای جلوگیری از این مسئله، باید قیمت تمام شده خدمت و سود مشخص شود و از طرف دیگر دولت در صورت تسویه حساب در آینده، باید نرخ اصلی آن را در آینده حساب کرده و براساس آن اوراق بدهد.

خزلی خرازی با اشاره بر این که "اوراق خزانه سبب ایجاد انضباط در سیستم تامین بدهی های دولت شده است"، گفت: از نظر اقتصاد کلان، حجم بدهی های دولت با انتشار اوراق و تشکیل مرکز دارایی ها و بدهی های مالی مشخص شد. تا پیش از آن، دولت نمی دانست به چه میزان و به چه پیمانکارانی بدهکار است و سررسید این بدهی ها چه زمانی است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای