شناسه خبر : 14150

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۳.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴.۶۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۶۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرزبا افزایش ۴.۵۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۱.۰۱ درصد شد.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه ما در روز جاری یکسان بوده است.

در روز جاری از ۲۱ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای