شناسه خبر : 9805

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اعلام کرد: کمک معیشت مستمری بگیران ساکن مناطق سیل زده که معادل دوماه حقوق آنهاست در آخرماه جاری همراه با مستمری بهمن ماه پرداخت خواهد شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "علی شیرکانی" در گفت و گو با چابک آنلاین درخصوص میزان پرداخت خسارت به استان های جنوبی کشور در سیل اخیر گفت: صندوق بیمه اجتماعی عشایر یک صندوق اجتماعی است و صندوق خسارت نیست که خسارتی پرداخت کند.

وی افزود: صندوق در ابتدای وقوع سیل مقداری اقلام در حدود 500 تا 600 میلیون تومان خریداری کرده و به عنوان یک وظیفه اجتماعی به روستاهای سیل زده ارسال کرده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیان کرد: زیرساخت ها و جاده ها در حوزه فعالیت صندوق عشایر قرارنداردو توسط صندوق بیمه نشده اند این صندوق تنها سه خدمت، بیمه فوت، مستمری بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی ارائه می دهد.

شیرکانی ادامه داد: اگر کسی در حادثه ای فوت کرده یا ازکارافتاده شود یک مقرری از صندوق دریافت خواهد کرد اما آن دسته ازافراد که مستمری بگیر صندوق بوده اند به خصوص در استان سیستان و بلوچستان، دوحقوق اضافه جهت کمک معیشت دریافت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: آخربهمن ماه مشخص می شود که دقیقا چه کسانی مشمول این کمک معیشت خواهندبود و همراه با پرداخت مستمری بهمن ماه به آنها پراخت خواهد شد.

بارش باران سیل‌آسا در جنوب شرق کشور از ۱۹ دی ماه سالجاری آغاز شده و استان های  سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان را  تحت تاثیر قرار داد اما اوضاع سیستان و بلوچستان بدتر از دو استان دیگر ارزیابی شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای