شناسه خبر : 9801

مدیرکل مشاوره و امورروانشناختی سازمان بهزیستی کشور با یادآوری ۲۰ سال تلاش این سازمان برای بیمه خدمات روانشناختی خانواده گفت: برای نخستین بار بهزیستی با استناد قانون، تاییدیه بیمه شدن این خدمات را از شورای‌عالی‌بیمه اخذ کرد و امید است خدمات روانشناختی با پوشش بیمه پیاده‌سازی شود و در سبد خانواده‌ها قرار گیرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، بهزاد وحیدنیا افزود: برای آنکه بتوانیم خدمات روانشناختی و آموزشی خانواده مندرج در بند ۱۰۲ قانون ششم توسعه را در سبد اجتماعی خانواده ها قرار دهیم لازم بود که بسته خدمات آموزش روانشناختی طراحی شود که بهزیستی آن را طراحی کرد؛ این طراحی کاری پر زحمت بود که به چکش کاری فنی نیاز داشت.

وی ادامه داد: نهایتا بعد از کلی تلاش این بسته خدماتی به تایید شورای بیمه رسید و برای اجرای آن در بیمه تکمیلی اعلام آمادگی کرد اما اصرار بهزیستی بر گنجاندن آن در بیمه پایه است بنابراین به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده تا این بسته خدماتی در بیمه پایه قرار گیرد.

مدیرکل مشاوره و امورروانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: اجرایی شدن این بسته خدماتی در بیمه پایه بستگی به این دارد که در تامین منابع چقدر موفق باشد.

وحید نیا از رسانه ها خواست درباره قرار گرفتن خدمات روانشناختی در بیمه پایه، مطالبه گری داشته باشند و گفت: این طرح در آینده به برنامه پیوستاری روانشناختی بهزیستی متصل می شود؛ افراد در قالب این طرح قبل از آنکه سلامت روان خانواده در مخاطره قرار گیرد برای دریافت خدمات روانشناختی، پوشش بیمه ای دریافت می کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای