شناسه خبر : 9778

رئیس شعبه شرکت بیمه امید در جزیره کیش، اعلام کرد: استقبال افراد در جزیره کیش تنها از بیمه‌نامه‌های اجباری است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، جواد پوراکبر درگفت و گوبا چابک‌آنلاین گفت: یکی از مهمترین مشکلات شرکت های بیمه ای مناطق آزاد، حضور شرکت های سرزمین اصلی دراین مناطق است که مشکلات زیادی را برای شرکت های بیمه مناطق آزاد ایجاد کرده است.

وی اظهارکرد: ضریب نفوذ بیمه در جزیره کیش پایین است و برروی بیمه نامه های عمر فعالیت خاصی صورت نگرفته و این بیمه نامه ها برای مردم جزیره کیش ناشناخته است.

رئیس شعبه شرکت بیمه امید درجزیره کیش بیان کرد: تمایل مردم فقط به خریدبیمه نامه های اجباری است و از بیمه نامه های دیگردر این جزیره استقبالی نمی شود.

پوراکبر گفت: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و آشنا کردن مردم این جزیره با بیمه نامه های مختلف باید تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتری انجام شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای