شناسه خبر : 9703

اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درحالی با حدود ۹ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال قبل، ۱۳.۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این سازمان با زیان انباشته ۳هزار میلیارد تومانی مواجه است.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد اعتبارات سازمان بیمه سلامت در لایحه بودجه سال 99، 9 درصد رشد داشته است که با اضافه کردن سایر منابع درآمدی این سازمان، برابر 19 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با توجه به زیان انباشته بالغ بر 3 هزار میلیارد تومانی سازمان بیمه سلامت تا پایان سال 1397 و تخصیص نا‌منظم اعتبارات در سال 1398، در صورت عدم تأمین کسری سازمان بیمه سلامت کشور و همچنین عدم توجه به راهکارهای اصولی مدیریت هزینه توسط این سازمان، انتظار می‌رود در اجرای تعهدات قانونی خود با چالش مواجه شود.

جزییات  بودجه سال 99 بیمه سلامت در ادامه قابل مشاهده است.

13981105115339998194860210

لازم به ذکر است که، به‌رغم تأکید مکرر اسناد و قوانین بالادستی حوزه بهداشت و درمان کشور بر اولویت پیشگیری بر درمان، از کل اعتبارات امور سلامت، اعتبارات فصل بهداشت حدود 22 درصد، فصل درمان حدود 77 درصد و فصل تحقیق و توسعه حدود 1 درصد را به خود اختصاص داده است. این مسئله نشان‌دهنده آن است که رویکرد دولت در سال آینده نیز همچون گذشته درمان‌محوری است.

از نکات دیگری که در این گزارش می‌توان به آن اشاره داشت موضوع پرونده الکترونیک سلامت است، تنها 2 میلیارد تومان برای اجرای این پرونده طی بودجه سال 99 در نظر گرفته شده است و این درحالی است که اعتبار مورد نیاز برآوردشده حدود 400 میلیارد تومان است. اعتبارات درنظر گرفته‌شده برای استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان نیز ذیل ردیفهای متفرقه قرار دارد و از این جهت عملکرد آن را با تردید مواجه کرده است، همچنین در این راستا 54 میلیارد تومان نیز برای استقرار پایگاه برخط بیمه‌شدگان درمان کشور طبق قانون برنامه ششم توسعه در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار خواهد گرفت.

13981105120037452194860510

گفتنی است از جمله تأثیرات استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت، جلوگیری از تجویز غیرضروری داروها و خدمات تشخیصی و درمانی و خطاهای پزشکی (که به‌دلیل نسخ ناخوانا رخ می‌دهد) خواهد بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای