شناسه خبر : 9693

اختصاصی چابک‌آنلاین

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشاورزان هندی، تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای آن‌ها بوده که متوسط این تاخیر بر اساس داده‌های رسمی بیش از یک سال از تاریخ برداشت محصول است.

به گزارش چابک‌آنلاین، طرح بیمه محصولات زراعی این کشور در ژوئن سال 2016 با هدف جایگزین کردن طرح های ساده به جای طرح های پیچیده بیمه ای در کل کشور راه اندازی شد. 

هرکشاورز با گرفتن وام زراعی به طور خودکار در این طرح ثبت نام شده و بین 1.5 تا 2 درصد حق بیمه پرداخت می کند، در حالی که مابقی حق بیمه به صورت 50 درصد  توسط مرکز و ایالت تقسیم می شود.

براساس داده های بررسی شده توسط HT ، مبلغ قابل توجهی که شرکت های بیمه به کشاورزان مدیون هستند تا 15 دسامبر 2019 به حدود سه هزار کرور رسیده است.

یک کرور برابر یک میلیون روپیه است و 5.4 روپیه برابر یک دلار است

مطابق دستورالعمل عملیاتی طرح بیمه محصولات زراعی بازبینی شده در اکتبر 2018، یک شرکت بیمه باید در مدت 30 روز تمام شرایط مربوط به مطالبات را پرداخت کرده و در غیر این صورت باید جریمه بپردازد.

تأخیر در پرداخت بیمه کشاورزان می تواند اثرات دومینوگونه برای کشاورزان هندی داشته باشد. 

غرامت از دست رفته باعث کمبود بودجه کشاورزان برای چرخه کاشت بعدی می شود و همچنین توانایی آن ها را برای پرداخت وام های کشاورزی کاهش می دهد. 

تاخیر در پرداخت غرامت ها سبب اعتراضات کشاورزان هندی در دو سال اخیر شده است.

یکی از مشاوران بیمه ای هند گفت: خسارت زراعی توسط مقامات دولتی ایالتی با حضور مقامات بیمه ارزیابی می شود. 

وی اضافه کرد: دولت در حال آزمایش برای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ، هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین برای ارزیابی سریع خسارت محصولات زراعی است. 

درحال حاضر ، این کار به صورت دستی توسط فرآیندی به نام آزمایش های برش محصول یا CCE ها انجام می شود.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای