شناسه خبر : 9679

یک عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران معتقد است که صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال حاضر از کارآیی و چابکی لازم برخوردار نیست و سیاست‌گذاری‌های لازم را ندارد.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، غلامحسین هادی زاده رئیسی در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، بیان کرد: به دلیل آنکه کشور از نظر الگوهای کشت آمایش نشده و  هر فردی به خود اجازه می دهد که در هر اقلیمی چه مناسب چه نامناسب یک محصول را کشت کند بنابراین مسلم است که آفت، بیماری، ضرر و زیان و کاهش تولید را به دنبال خواهد داشت.

به اعتقاد وی " در گام اول سیاست گذاران باید کشور را به نواحی تولیدی تقسیم کنند و سپس بر مبنای این تقسیم بندی سیستم های حمایتی را طراحی کنند." 
هادی زاده رئیسی، افزود: یک بازنگری کلی باید در صندوق بیمه محصولات کشاورزی انجام شود و سیاست های این صندوق دوباره تعریف شود تا از حالت یک صندوقی که می خواهد با بازوهای مختلف تمام محصولات کشاورزی را تحت پوشش بگیرد خارج شود.
وی عنوان کرد: بهتر است که دولت به صورت تخصصی برای هر محصول یک صندوق مادر تشکیل دهد تا  بتواند یک محصول را از بذر تا تهیه زمین، ادوات، بازار مصرف و صنایع و غیره تحت پوشش بگیرد، در غیر این صورت صندوق بیمه محصولات کشاورزی به هیچ کجا نخواهد رسید.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در پاسخ به این پرسش که "آیا حق بیمه ای که کشاورز پرداخت می کند با غرامت و خسارت دریافتی تناسب دارد؟" گفت : اگر خسارت را به معنی آن آسیبی که به محصول وارد می شود و غرامت را به معنی آن حمایتی که کشاورز انتظارش را دارد در نظر بگیریم، باید بگویم خیر.
هادی زاده رئیسی، توضیح داد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی بین 25 تا 35 درصدازیک محصول را به صورت خسارت پرداخت می کند و بحث غرامت هم هیچ وقت مطرح نمی شود.
وی گفت: در حال حاضر صندوق بیمه محصولات کشاورزی سطح زیر کشت را بیمه می کند، اما چرا یک کشاورز تولید کننده ای که 50 تن در هکتار می تواند برداشت کند باید همان مزیتی را داشته باشد که یک نفر با عدم مدیریت 10 تن در هکتار برداشت می کند.
ارسال نظر

خدمات بیمه ای