شناسه خبر : 9661

رئیس شعبه شرکت بیمه تجارت نو در استان کرمانشاه، دغدغه اصلی شرکت‌های بیمه‌ای در این استان را انعقاد قراردادهای بزرگ در ستاد مرکزی شرکت‌های بیمه‌ای در تهران و کاهش سطح بازار بیمه برای شعب استانی عنوان کرد که منجر به سخت شدن شرایط کاری برای شبکه فروش و نمایندگان می‌شود.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، سعید حاصلی درگفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: یکی از بزرگترین چالش هایی که تمام شعب استانی با آن روبه رو هستند صادر شدن پرتفوهای بزرگ در تهران و ستاد مرکزی است که منجر به خروج  حق بیمه استان شده و ضریب نفوذ بیمه را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: تولید حق بیمه استان به نسبت جمعیت کاهش یافته و سرانه حق بیمه افراد کم می شود و به تبع آن ضریب نفوذ بیمه کاهش می یابد.

رئیس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان کرمانشاه اظهار کرد: زمانیکه قراردادی سراسری صادر می شود شبکه فروش با مشکل مواجه خواهد شد وبرروی فروش نمایندگان تاثیر می گذارد.

حاصلی ادامه داد: یکی ازمعایب صدوربیمه نامه های بزرگ به صورت سراسری ، باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش روزانه هزینه ها این است که نمایندگان بعد از یک تا دوسال کار کردن از عهده هزینه های خودبرنمی آیند و تعطیل می کنند.

رئیس شعبه شرکت بیمه تجارت نو در استان کرمانشاه گفت: خودروهایی که در سطح شهر تردد می کنند فرسوده بوده و باعث می شوند سهم شرکت های بیمه‌ای استان  از خسارت طبق سالنامه آماری همیشه بالاتر از حق بیمه تولیدی باشد.

حاصلی تصریح کرد: باتوجه به مشکلات اقتصادی و معضل بیکاری در استان، شرکتهای بیمه ای  در بخش بیمه نامه های تکمیل درمان هم با مشکلات بسیاری روبه روهستند.

رئیس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان کرمانشاه اظهار کرد: استقبال مردم استان کرمانشاه از بیمه نامه های شخص ثالث و تکمیل درمان گروهی بیشتر است و به تازگی بیمه نامه های عمر هم باتوجه به اطلاع رسانی  مفیدی که برخی از شرکت های بیمه ای در استان انجام داده اند جانی تازه گرفته است.

رئیس شعبه شرکت بیمه تجارت نو در استان کرمانشاه اظهار کرد: باتوجه به سیستمی شدن سوخت برای ماشین های کشاورزی پلاک گذاری برای تراکتورها الزامی شده اما یکی از موانع پلاک‌گذاری تراکتورها بحث بیمه است حاصلی در این خصوص اینگونه  توضیح داد: طبق قانون شخص ثالث هر وسیله نقلیه که بدون داشتن بیمه نامه تردد کند جرم است و باید جریمه تاخیر نداشتن بیمه نامه را پرداخت کند.

وی افزود: تمامی تراکتورهایی که پلاک ندارند قطعا بیمه نامه ندارند و طبق قانون باید جریمه شوند و به طور معمول مبلغ حق بیمه آنها به هر میزانی باشد به اندازه حق بیمه یکسال هم باید جریمه بپردازند .

رئیس شورای هماهنگی شرکت های بیمه کرمانشاه  بیان کرد: بیمه مرکزی آیین نامه ای تصویب کرده که می توان جریمه ها را به صورت قسطی پرداخت کرد جریمه هایی که بابت این موضوع گرفته می شود به شرکت های بیمه ای تعلق نمی گیرد و به حساب صندوق تامین خسارت های بدنی واریز می شود و شرکت های بیمه ای بابت این جریمه ها هیچگونه منفعتی نمی برند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای