شناسه خبر : 9641

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد درشهرستان ساری، پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در این استان را یکی از چالش‌های عمده فعالان صنعت بیمه در این استان مطرح کرد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، مهدی حیدرپور در گفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: مردم این استان نسبت به بیمه کردن امورات زندگی علاقه چندانی از خود نشان نمی دهند و عملکرد دولت هم در حوزه اطلاع رسانی و مطلع کردن مردم به این موضوع که بیمه می تواند چه تاثیرات مثبتی در تمام ادوار زندگی آنها داشته باشد ضعیف است.

وی افزود: از آنجایی که دولت خود در صنعت بیمه تصدی گری کرده ، وجود شرکت بیمه ای دولتی سبب کاهش فرصت و ظرفیت شرکت های بیمه خصوصی شده وشرکت ها نمی توانند در خیلی از بخش های بیمه ای وارد شوند.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در شهرستان ساری بیان کرد: اقبال مردم استان مازندران به سمت بیمه نامه های آتش سوزی و بدنه اتومبیل است و طیف خاصی ازجامعه هم به سمت بیمه نامه های عمر تمایل پیدا کرده اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای