شناسه خبر : 9608

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با ۳.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۲.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با ۳.۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۳۷درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۳.۷ درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش  و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای