شناسه خبر : 9555

رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان دراستان آذربایجان غربی بیان کرد: فرهنگ بیمه‌ای دراستان آذربایجان غربی بالا بوده و ضریب نفوذ بیمه در این استان ۲.۵ درصد است .

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سعید رحیمی درگفت وگو با چابک آنلاین گفت: به دلیل اینکه تعداد وسایل نقلیه در این استان زیاد است و فرهنگ مردم در حوزه بیمه های عمر و زندگی بالاست توانسته جایگاه خوبی در سطح صنعت بیمه کشور داشته باشد البته این استان ظرفیت های زیادی هم در بخش های کشاورزی و گردشگری دارد.

رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در استان آذربایجان غربی اظهار کرد: چالش اصلی شرکت های بیمه در این استان نرخ شکنی برخی از شرکت های بیمه ای است که به صورت غیر فنی و تنها برای بدست آوردن سهم بازار نرخ شکنی کرده و صنعت بیمه را دچار تزلزل می کنند.

رحیمی توضیح داد: در بخش های مرکزی و شمال استان آذربایجان غربی تمایل مردم به سمت بیمه نامه های عمر و پس انداز بیشتر بوده  و به دلیل تعداد زیاد اتومبیل دراین استان و به خصوص شهرستان ارومیه بیمه نامه های اتومبیل هم در این استان با اقبال خوبی روبه روهستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای