شناسه خبر : 9477

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۰.۹۴ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه نوین، کوثر و کارآفرین با افزایش ۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تجارت نو با ۰.۰۲ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲۴ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای