شناسه خبر : 9446

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت‌های بیمه ملت و ما با ۱.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۳۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت‌های بیمه نوین، معلم وکوثر با ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۱.۹۹ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲۳ شرکت قرمزپوش  و ۱ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای