شناسه خبر : 9423

بسیاری از زمین‌های کشاورزی خراسان شمالی سند مالکیت ندارد و این موضوع مشکلاتی را برای بیمه کشاورزان دارای زمین‌های قولنامه‌ای ایجاد کرده است.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایرنا، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: متاسفانه مشاع بودن زمین‌های کشاورزی استان به عامل مهمی در کند بودن روند بیمه کردن این کارگاه‌ها تبدیل شده است.

علی بهنام فر اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی، اسناد قولنامه ای و عادی زمین‌های کشاورزی را به عنوان کارگاه قبول نمی کند و این در حالی است که در مصوبه مجلس، مزارع و زمین‌های کشاورزی نیز جزو کارگاه‌های تولیدی محسوب می‌شوند.  

وی با بیان اینکه تعریف ابعاد اقتصادی کارگاه بخش کشاورزی محدودیت دیگری در پوشش بیمه ای کشاورزان است، گفت: در این زمینه، پیشنهاد می شود کارگاه‌های کوچک یا خرده مالک در قالب رسته کشاورزی عمومی یا مشاغل چندپیشه به عنوان کارگاه اصلی و خرده مالک به عنوان کارگاه فرعی تعریف شود.  

بهنام فر با اشاره به مشکلات بیمه کارفرمایی کشاورزان گفت: فرد کشاورز، اجازه دارد تنها پنج نفر کارگر خود را بیمه کند، در حالی که خود در هنگام ازکارافتادگی هیچ حمایتی را دریافت نمی‌کند، لذا باید اسباب رفع مشکل بیمه شخص کارفرمای کشاورز فراهم شود، اکنون هیچ کارفرمای کارگاه کشاورزی مشمول حق معافیت بیمه نخواهد شد و کارفرما باید از طریق بیمه‌های خویش فرمایی حق بیمه خود را پرداخت کند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: برای بیمه شدن کارفرمایان کارگاه‌های بخش کشاورزی، اعمال معافیت سهم دولت برای شخص کارفرما لازم است.

وی افزود: کارگران روزمزد، آسیب پذیرترین بخش جامعه کارگری هستند و کمتر کارفرمایی حقوق و مزایای قانونی آنان را پرداخت می‌کند و بسیاری از کارگران روزمزد از داشتن بیمه محرومند.

وی درباره مشکل شرط حضور در زمین کشاورزی برای بیمه شدن این قشر گفت: طبق مصوبات دولت، کشاورزان در ازای پرداخت حق بیمه می‌توانند از مزایای بیمه فوت، ازکارافتادگی و بازنشستگی برخوردار شوند، اما از آنجا که بیشتر فعالیت کشاورزان در تمام طول سال انجام نمی‌شود، این امر موجب شده تا هنگام بازرسی کارشناسان بیمه در فصولی همچون پاییز و زمستان با عدم حضور کشاورزان در مزارع مواجه و بیمه آنها را حذف کنند.

بهنام فر با بیان اینکه بیمه کشاورزان در سازمان تامین اجتماعی بر اساس تعداد روزهای حضور کشاورز در زمین محاسبه می‌شود، اظهار داشت: کشاورزان برای امرار معاش خود در زمستان به دلیل نبود کشت و کار خاصی در این فصل، مجبور به روی آوردن سایر مشاغل در روستا یا روستاهای اطراف هستند و کارشناسان نباید بیمه آنها را بر اساس روزهایی که در زمین حضور دارند، محاسبه کنند.

وی خاطرنشان کرد: در استان خراسان شمالی ۲۱ هزار و ۱۷۷ نفر کشاورز ساکن و غیرساکن در روستا، بیمه صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند و هزار و ۱۵۴ نفر بیمه شده شاغل در بخش کشاورزی در ۴۸۲ کارگاه مشمول خدمات تأمین اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه میانگین ضریب پوشش بیمه صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر در کشور ۲۵ درصد است، گفت: سطح پوشش بیمه ای بهره برداران شاغل در بخش کشاورزی استان ۲۷ درصد است و ۷۳ درصد از این افراد، بیمه ندارند.  

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بر اساس اعلام گزارش صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر استان، ۶۳ درصد بیمه شدگان بالای ۵۰ سال دارند.  

بر اساس این گزارش،  با توجه به سرشماری کشاورزی سال ۹۳، شمار بهره برداران بخش کشاورزی خراسان شمالی ۸۱ هزار و ۵۵۱ نفر است که بیشترین تعداد بهره بردار این بخش در شهرستان بجنورد و کمترین آن در شهرستان گرمه است.  

با توجه به آمار موجود، بیشترین بهره برداران بخش کشاورزی خراسان شمالی،  به فعالیت در عرصه زراعت، دام سبک و باغداری مشغول هستند.

این استان ۳۴۴ هزار هکتار عرصه زراعی و باغی دارد و ۴۴ درصد از جمعیت ۸۶۳ هزار نفری آن در نواحی روستایی سکونت دارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای