شناسه خبر : 9418

در چهارمین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۱.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۲.۳۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۱ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۰.۲۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه آرمان با افزایش ۱.۹۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  کارآفرین با ۰.۲۲ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۹ شرکت قرمز پوش  و ۵ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای