شناسه خبر : 9399

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود ۲.۲۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت‌های بیمه زندگی خاورمیانه و تعاون بود که  ۲.۹۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۷۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۱۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با ۰.۸۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۸ شرکت قرمزپوش  و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای