شناسه خبر : 9387

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان اعلام کرد: اجرای آئین‌نامه‌ی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های بیمه‌ای خوب است اما آئین‌نامه موجود ایراداتی دارد که باید برطرف شود.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی،کامبیز پیکارجو در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین گفت: آئین نامه حاکمیت شرکتی تصویب شده و تمامی شرکت های بیمه ای موظف به اجرای آن هستند اما این آئین نامه ای که در حال حاضر موجود است در مواردی ایراداتی دارد که باعث اختلال در جریان اصلی تصمیم گیری و ارائه خدمات و فعالیت بیمه گری می شود.

وی افزود: با این حال وجود این آئین نامه بهتر از نبودآن است ممکن است که همه جوانب لازمی که برای یک شرکت بیمه آن هم سهامی عام با گردش مالی چندصد میلیارد تومانی لازم است در آن دیده نشده باشد.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان بیان کرد: با اجرای مواردی از آئین نامه ممکن است  بین ذینفعان تضاد منافع ایجادشود که می توان به صورت کتبی این موارد را به سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی مطرح کرد ودر مراحل بعدی نسبت به بهبود ارتقای کیفی و عملیاتی این آئین نامه اقدام شود.

پیکارجو ضمن بیان اینکه این آئین نامه در اساسنامه شرکت بیمه آرمان از بهمن ماه سال جاری تصویب شده است گفت: در حدود 7 ماه است که در حال اجرای این آئین نامه در شرکت بیمه آرمان هستیم و مصوبات هیئت عامل برای هیئت مدیره پیشنهاد شده است .

وی ادامه داد: کمیته های تخصصی کم کم شروع به کار کرده اند و کمیته ریسک برای بهبود و کنترل نرخ های اقتصادی و فنی و قابل رقابت تشکیل شده و کمیته ی منابع انسانی و حسابرسی داخلی نیزتشکیل شده است.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان اظهار کرد: به دلیل اینکه این آئین نامه برای بار اول است که در بیمه آرمان اجرایی شده است به صورت کلی پیش می رود و آثارش تاکنون خوب بوده  و در این 7 ماه فعالیت نقص آئین نامه ای ندیده ایم.

پیکارجو درخصوص افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه و رسیدن آن به عدد 7 عنوان کرد: صنعت بیمه با سایر صنایع فرق می کند سیالیت فعالیت درخدمات بیمه گری درمقابل سایر فعالیت های خدمات مالی یا صنایع تولیدی خیلی متفاوت است و این موضوع در کل دنیا صادق است.

وی بیان کرد: این سیالیت زیاد صنعت بیمه در فعالیت های آن باعث پیچیدگی محاسبه برنامه ریزی و حتی طراحی های بلند مدت شده است .

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان گفت:  وقتی به بازار صنایع تولیدی که کالا تولید می کنند یا در صنعت بانکداری و خدمات مالی دیگر به غیراز صنعت بیمه نگاه کنید بالابردن سهم بازار در افزایش سودآوری شرکت ها اثر دارد.

پیکارجو اظهارکرد: درصنعت بیمه نمی توان برای افزایش سودآوری، سهم بازار را افزایش داد و باید سهم بازار را بهینه کرد. 

وی افزود: زمانی که یک شرکت بیمه دولتی بزرگ با دو تا سه شرکت بیمه کوچک وجود داشته باشد و آن شرکت بیمه بزرگ 70 درصد سهم بازار را بدست آورد تقریبا به قانون اعداد بزرگ در آن بازار نزدیک شده است.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان بیان کرد: اما در صنعت بیمه کشورهمچین چیزی ممکن نیست  زیرا نه بلوغ دیتا و نه بلوغ حق بیمه متناسب با ریسک وجود دارد یعنی نرخ های حق بیمه که داده می شود فنی نیستند .

وی افزود: بنابراین شرکت های بیمه ای باید به دنبال بهینه سازی سهم بازار خود باشند و صنعت بیمه باید این توانایی را داشته باشد که رشته های بیمه جدید ارائه داده وهمچنین در بیمه نامه هایی که رایج است  پوشش های کامل تری را متناسب با نیاز ریسک های روز کشوردر صنایع مختلف ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان گفت: همچنین باید نرخ های حق بیمه را آنقدر شفاف و دقیق تنظیم کند که بتواند سیالیت فعالیت صنعت بیمه و سیالیت جریان نقدینگی و مالی این صنعت را به درستی کنترل کند.

پیکارجو اظهارکرد: زمانی می توان برنامه ای برای رسیدن به عدد خاصی گذاشته شود که در گام اول صنعت بیمه توانایی دادن نرخ های درست فنی را داشته و بیمه گزار خودرا واداربه دادن نرخ درست کند.

وی ادامه داد: درگام دوم صنعت بیمه باید پتانسیل ارائه بیمه نامه های جدید متناسب با ریسک های روز را داشته و درگام سوم صنعت بیمه باید توانایی ارائه پوشش های نوین با سقف های قابل قبول را در بیمه نامه های جاری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان تصریح کرد: در گام چهارم جریان نقدی صنعت بیمه باید آنقدر قوی باشد که بتواند جریان های پوشش مالی بزرگتری از داخل کشور را بگیرد و مهم تر ازهمه باید میزان سهم نگهداری آن صنعت بیمه، قابل قبول باشد.

 پیکارجو بیان کرد: زیرا اگر صنعت بیمه سهم نگهداری کمی داشته باشد و ریسک های بازار خیلی بزرگ باشند وقابل جذب توسط شرکت های داخلی نباشند  به طور حتم به ضریب نفوذ مورد نظر نخواهد رسید.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان اظهارکرد: این موضوع که دولت یک عدد را برای ضریب نفوذ بیمه اعلام کند می تواند یک چشم انداز خوبی برای صنعت بیمه باشد در صورتیکه صنعت بیمه بلافاصله بعد از اعلام این موضوع زیر ساخت های لازم را ایجاد کند.

وی گفت: بیمه مرکزی باید به صورت کلی به شرکت های بیمه نگاه کند و کل بازار بیمه را در نظر بگیرد زیرا آمارهای کلان صنعت بیمه را دارد و این زیر ساخت ها باید با رهبریت بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران و تعامل شرکت های بیمه ای ایجاد شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای