شناسه خبر : 9382

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۱.۹۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت های بیمه اتکایی امین، معلم، کوثر و سامان با ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۱.۹۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۱.۹۹ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲۳شرکت قرمز پوش  و ۱ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای