شناسه خبر : 9347

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸، ‌روز سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸ برگزار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بر اساس این گزارش، سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به شهریور ماه سال 1398 معادل 50531 میلیون ریال و سود نقدی بابت هرسهم هم  50  ریال اعلام شد.

همچنین دراین مجمع،مبلغ  600 میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش هیئت‌مدیره تعیین  شد.

درحال حاضر،محمد هاشم زاده، امیرحسین فارسی، حسین سلیمی، حسن رئیسیان امیری و امیرحسین ارضاء درترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه  حضور دارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای