شناسه خبر : 9336

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با ۰.۹۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با ۲.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۱۴درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۸۴ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۱.۰۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تجارت نو با ۰.۳۲ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۰ شرکت قرمز پوش  و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای