شناسه خبر : 9320

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با ۴.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۷۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۴.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۱.۳۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۳.۴۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۲.۶۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حکمت صبابا افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با ۰.۰۶ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش  و ۱۳ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای