شناسه خبر : 9284

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۸ شرکت بیمه آسیا، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه‌نامه ثالث بوده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۸ شرکت بیمه آسیا نشان می‌دهد که 41 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه ثالث و 25 درصد بیمه نامه درمان بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه آسیا مربوط به بیمه نامه ثالث، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه درمان و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه بدنه اتومبیل است که12 درصد خسارت پرداختی این شرکت در آذر ماه سال جاری را شامل می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای