شناسه خبر : 9270

در جلسه مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر با مدیر و روسای شهرستانی صندوق کارآفرینی امید مقرر شد پرداخت هرگونه تسهیلات به مشاغل روستایی در سراسر استان، به شرط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر انجام شود.

به گزارش چابک‌آنلاین، کیانوش کازرونی مدیر صندوق در این جلسه به مزایا و شرایط عضویت در صندوق اشاره کرد و گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خدمات بسیار خوبی برای اعضای خود فراهم آورده و عضویت در این صندوق مزایای بسیار خوبی دارد و از سقوط افراد به تله فقر در دوران بازنشستگی جلوگیری می کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای