شناسه خبر : 9269

شورای عمومی دستورالعمل تبصره یک ماده ۱۲ اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران را تصویب کرد.

به گزارش چابک‌آنلاین، جلسه شورای عمومی با حضور اکثریت اعضا با میزبانی شایسته بیمه رازی برگزار شد و طی یک جلسه پنج ساعته دستورالعمل تبصره یک ماده ۱۲ اساسنامه جدید سندیکا تصویب شد.

این دستورالعمل به نحوه رسیدگی به تخلفات و اقدامات انضباطی درخصوص تخلف از اجرای تصمیمات شورای عمومی و هیئت رییسه از طرف هریک از اعضاء می پردازد.

همچنین کلیات آیین نامه های داخلی و کمیته های تخصصی سندیکا نیز تصویب شد و مقرر شد این آیین نامه‌ها پس از ویرایش توسط کمیته منتخب جهت بررسی نهایی  در جلسه آتی شورای عمومی در دستور کار قرار می گیرد.

گفتنی است در این جلسه از زحمات و تلاش های آقای پورکیانی رییس سابق شورای عمومی سندیکا وآقای تاجدار نایب رییس و خرانه دار سابق شورای عمومی سندیکا تجلیل شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای