شناسه خبر : 9268

مدیرکل تامین اجتماعی البرز اعلام کرد: امسال با همکاری و همدلی دستگاه های اجرایی و اقتصادی شاهد رشد اشتغال در بخش تولید این استان هستیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، مرتضی سلامی اظهار داشت: استان البرز در بخش بیمه اجباری شاغلان عرصه تولید شاهد رشد سه درصدی درماه های فروردین تا پایان مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده که این روند همچنان ادامه دارد.
مدیرکل تامین اجتماعی البرز ، همراهی و یکدلی مدیران استان در حوزه های مختلف، تفویض اختیار در بسیاری از موارد به واحدهای اجرایی در سطح شهرستان ها، تعامل دوطرفه و سازنده با واحدهای تولیدی برای حل مشکلات،حضور مؤثر و مفید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی ،ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری در سطح استان ، اعطای تسهیلات بانکی در حوزه های مختلف از جمله تأسیس واحدهای جدید، سرمایه در گردش ، ایجاد قوانین متعدد حمایتی از سوی دولت مانند قانون بخشودگی جرایم بیمه ای ، مالیاتی و بانکی و بازگشت به چرخه تولید تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را از علل رونق تولید و اشتغال البرز برشمرد.
وی بیان داشت : مقایسه آماری صورت گرفته در خصوص بیمه شدگان اجباری البرز که شاخص اصلی نشان دهنده رشد اشتغال است، حاکی از آن است که بیمه شدگان اجباری استان از ۲۹۰ هزارو ۵۳۹ نفر در پایان اسفند ماه سال گذشته به ۳۰۰ هزار و۴۴۲ نفر در آخرمهرماه امسال رسیده است.
سلامی افزود: در این مدت ۱۰ هزار نفر به بیمه شدگان اجباری و اصلی تامین اجتماعی استان البرز افزوده شد. همچنین از از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه امسال تعداد ۶ هزار و ۳۱۵ نفر برقراری مستمری و هفت هزار و ۳۸۵ نفر مقرری بیکاری در البرز داشته ایم که در مجموع ۱۳ هزارو ۷۰۰ نفر خروجی ثبت شده است.
وی بیان داشت: از فروردین تا پایان مهرماه امسال در مجموع حدود ۲۴ هزار نفر بیمه شده اجباری جدید ورودی در البرز داشته ایم و همچنین تعداد کارگاه های فعال استان از۳۱ هزار و ۷۲ کارگاه  در اسفند ۹۷ به ۳۲ هزارو ۱۵۰ کارگاه در مهر ماه ۹۸ رسیده که حاکی  از رشد اشتغال و تولید در استان البرز است. در این خصوص شهرستان اشتهارد با رشد ۹ درصد و شهرستان ساوجبلاغ با رشد ۲ درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین رشد بیمه شدگان اجباری را داشته اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای