شناسه خبر : 9247

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیرشاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با ۰.۵۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با ۱.۶۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۱۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۰.۱۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش  و ۲۳ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای