شناسه خبر : 9230

معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی، اخذ مالیات برارزش افزوده بر روی بیمه‌نامه‌ها را به نفع صنعت بیمه دانست.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، محمد مسیحی در گفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: در حال حاضر بیش از 40 درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است در حالیکه معافیت درحوزه  مالیات برارزش افزوده به نفع فعالان اقتصادی نیست.

وی افزود:حمایت باید در بازتوزیع حاصل ازدرآمد ها باشد و با اعمال معافیت مالیاتی موافق نیستیم زیرا در حال حاضر درصنعت بیمه وجوه مختلفی تحت عنوان شبه مالیات، مانند 8 درصد صندوق تامین خسارت بدنی، 10 درصد عوارض وزارت بهداشت و درمان و وجوهی بابت نیروی انتظامی اخذ می شود.
معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی تصریح کرد: اگر قرارباشد تجدید نظری برروی عوارض تحمیلی برروی صنعت بیمه صورت بگیرد باید در اینگونه وجوه باشد وگرنه در مورد مالیات به خصوص الان که کشورنیاز به درآمدهای پاک مالیاتی دارد همه باید تلاش کنند که معافیت های مالیاتی به حداقل برسد.
مسیحی اظهارکرد: الان که صنعت بیمه مشمول مالیات برارزش افزوده است، مالیات هایی را که در زمان خرید پرداخت می کند به عنوان اعتبار مالیاتی خود لحاظ کرده اما به محض اینکه این مشمولیت از صنعت بیمه برداشته شود هر مالیاتی پرداخت کند به عنوان قیمت تمام شده محصول حساب شده و در نهایت منجر به کاهش حاشیه‌ی سود صنعت بیمه می شود.
وی ادامه داد: باید دراین شبه مالیات هایی که به موجب قوانین مختلف بر صنعت بیمه تحمیل شده یک تجدید نظر جدی صورت بگیرد وگرنه مالیات برارزش افزوده 9 درصدی که از نرخ های پایین گرفته می شود بارآنچنانی بر صنعت بیمه تحمیل نمی کند.
معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی بیان کرد: مالیات برارزش افزوده این امکان را به صنعت بیمه می دهد که مالیات هایی را که در زمان خرید پرداخت می کنند یا مالیات هایی را که به نمایندگان خود پرداخت می کنند را بتوانند تهاتر کرده و این موضوع به نفع صنعت بیمه است.
ارسال نظر

خدمات بیمه ای