شناسه خبر : 9224

با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد، مدیران استانی، روسای شعب شرکت سهامی بیمه "ما" و مدیران بانک ملت استان یزد، همایش سراسری مدیران و روسای شعب بیمه "ما" روز چهارشنبه ۴ دی ماه آغاز شد.

به گزارش چابک‌آنلاین، تبیین سیاست ها واستراتژی های شرکت، تبادل تجارب و نشر دانش فنی مدعوین، تبادل نظر در حوزه های مختلف،حضور در پنل های تخصصی، حمایت و هدایت بیشتر از واحد های اجرایی، شناخت چالش ها و فرصت ها و ارائه راهکارها، همسو سازی سیاست های شرکت با اهداف کلان اقتصادی دولت و اعلام نتایج رتبه بندی واحد های اجرایی، اهداف اصلی این گردهمایی دو روزه می باشد.

حجت بهاری فر  مدیر عامل بیمه "ما"، ضمن تقدیر از حمایت های هیات مدیره در اجرای استراتژی های تبیین شده شرکت بیمه "ما" گفت: رشد قابل توجه فروش سال جاری نسبت به سال گذشته نتیجه اعتماد همه ارکان شرکت به رویکرد تبیین شده است .

بهاری فر حفظ توازن در پرتفوی سال جاری  را حائز اهمیت دانست و افزود: توجه به سودآوری پرتفوهای جذب شده در کنار  توجه ویژه به نیروی انسانی و آموزش کارکنان نشانگر عملکرد صحیح کارکنان و مدیران است.

بیژن صادق عضو هیات مدیره در ادامه ضمن تشکر از تلاش همه کارکنان گفت: تمامی اعضای هیات مدیره بر این پیمان هستیم که بیمه "ما" را به جایگاه شایسته و در شان خود برسانیم.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ با هدف ارائه گزارش عملکرد ، بیان برنامه ها و پاسخگوئی به سوالات با حضور سرپرست معاونت مدیرعامل در حوزه فنی، مدیران ستادی، مدیران استانی و روسای شعب برگزار شد.

تبیین سیاست ها واستراتژی های شرکت، تبادل تجارب و نشر دانش فنی مدعوین، تبادل نظر در حوزه های مختلف،حضور در پنل های تخصصی، حمایت و هدایت بیشتر از واحد های اجرایی، شناخت چالش ها و فرصت ها و ارائه راهکارها، همسو سازی سیاست های شرکت با اهداف کلان اقتصادی دولت و اعلام نتایج رتبه بندی واحد های اجرایی، اهداف اصلی این گردهمایی دو روزه می باشد.

حجت بهاری فر  مدیر عامل بیمه "ما"، ضمن تقدیر از حمایت های هیات مدیره در اجرای استراتژی های تبیین شده شرکت بیمه "ما" گفت: رشد قابل توجه فروش سال جاری نسبت به سال گذشته نتیجه اعتماد همه ارکان شرکت به رویکرد تبیین شده است .

بهاری فر حفظ توازن در پرتفوی سال جاری  را حائز اهمیت دانست و افزود: توجه به سودآوری پرتفوهای جذب شده در کنار  توجه ویژه به نیروی انسانی و آموزش کارکنان نشانگر عملکرد صحیح کارکنان و مدیران است.

بیژن صادق عضو هیات مدیره در ادامه ضمن تشکر از تلاش همه کارکنان گفت: تمامی اعضای هیات مدیره بر این پیمان هستیم که بیمه "ما" را به جایگاه شایسته و در شان خود برسانیم.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ با هدف ارائه گزارش عملکرد ، بیان برنامه ها و پاسخگوئی به سوالات با حضور سرپرست معاونت مدیرعامل در حوزه فنی، مدیران ستادی، مدیران استانی و روسای شعب برگزار شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای