شناسه خبر : 9221

تماس های وارده با محوریت "صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران" در سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی و پاسخگویی مستقیم مسئولان صندوق با کاهش چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای رو به رو بوده است.

به گزارش چابک‌آنلاین، علی رغم حضور مسئولان موسسه صندوق ذخیره برای پاسخگویی در سامانه نظارت همگانی ،تماس های وارده با موضوع و محوریت صندوق ذخیره از یک مورد فراتر نرفت.

بنا بر این گزارش جلسه ارتباط مستقیم کارکنان شهرداری تهران با دکتر حامد مظاهریان معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ومدیران ادارات و سازمان های تابعه روز چهارشنبه گذشته در سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران برگزار شد.

در اطلاع رسانی گسترده  فراخوان این نشست " مسائل مربوط به موسسه صندوق ذخیره کارکنان" به عنوان نخستین محور پاسخگویی اعلام شده بود، اما تنها یک تماس تلفنی در اراتباط با به موسسه صندوق ذخیره کارکنان به ثبت رسید و آن نیز درخواست راهنمایی در ارتباط با امور سپرده گذاری بود.

بنا بر این گزارش اهتمام مدیریت موسسه صندوق ذخیره کارکنان  برای به حداقل رساندن زمان تسویه مطالبات اعضا، راه اندازی و فعالیت مرکز پاسخگویی موسسه در کل ساعات کاری و همچنین اطلاع رسانی های همه جانبه در دوره مدیریتی اخیر سبب  رفع چشمگیر نگرانی های گذشته اعضا در ارتباط با صندوق ذخیره و همچنین نیاز پاسخگویی و اطلاع رسانی شده است.

به همین دلیل نیز حجم تماس های تلفنی اعضا در نشست های پاسخگویی مستقیم تیم مدیریتی موسسه با کاهش قابل ملاحظه ای رو به رو بوده و به صفر نزدیک شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای