شناسه خبر : 9199

یک عضو هیئت مدیره شرکت بیمه دی بیان کرد: شرکت بیمه دی در رابطه با قرارداد درمان بنیاد شهید و امورایثارگران تمام عملیات حرفه‌ای بیمه گری خود را به درستی انجام داده اما در پرداخت خسارت‌ها، مبلغ چندانی از بنیاد شهید دریافت نکرده که بتواند تعهدات خودرا به موقع و به صورت کامل بپردازد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، مجتبی حیدری درگفت وگو با چابک آنلاین در خصوص نارضایتی و شکایت های ایثارگران ازشیوه پرداخت خسارت شرکت بیمه دی به آنها  گفت: این مسئله امری طبیعی است زیرا شرکت بیمه دی هنوزمبلغ قرارداد سال پیش خود با بنیاد شهید را دریافت نکرده، به میزانی که از مجموعه حساب دولت پول دریافت کند به همان اندازه هم می تواند فاکتورهای درمان را پرداخت کند .

وی افزود: تاکنون تمام عملیات حرفه ای بیمه گری توسط این شرکت به درستی انجام شده ،خسارت ها مشخص و بررسی شده و به مرحله پرداخت رسیده است، مرحله پرداخت هم نیاز به نقدینگی دارد که از این قرارداد و قرارداد قبلی مبلغی به بیمه دی پرداخت نشده که به محض واریز پول به اولویت تاریخ به حساب افراد واریز می  شود.

حیدری تصریح کرد: قرارداد درمان بنیاد شهید یک قرارداد تکلیفی به بیمه دی بوده زیرا امسال و سال گذشته تنها دو شرکت در مناقصه شرکت کرده و از آنجایی که بیمه دی متعلق به بنیاد شهید است برای خدمات دهی به خانواده ایثارگران این قرارداد را پذیرفته است.

وی ادامه داد: دلیل اصلی  بالابودن سهم بیمه درمان در سبد پرتفوی شرکت بیمه دی، خاص قرارداد درمان بنیاد شهید است که بزرگترین قرارداد بیمه درمان کشور است و به دلیل قانون جامع ایثارگری بدون سقف بوده و بیمه دی برای کمک به این قشراین قرارداد را پذیرفته و عملیات بیمه گری را به صورت کامل و حرفه ای انجام می دهد.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه دی گفت: صنعت بیمه از دامپینگ لطمات بسیاری می بیند و شرکت های بیمه ای در  دامپینگ دست به خودکشی زده اند و هرشرکت بیمه ای که در مقطعی به مشکل نقدینگی یا پرتفو برخورد می کند به این سمت رفته  و در دراز مدت به مشکل می خورد .

حیدری افزود: این شرکت ها به طور معمول سراغ رشته های زیان ده مانند درمان و ثالث می روند و هم خود ضرر کرده و هم صنعت بیمه را دچار مشکل می کنند و نرخ را برای سال دیگر به چالش کشیده و کار را برای کل صنعت مشکل می کنند.

وی بیان کرد: درحال حاضر نظارت نهاد ناظر برروی شرکت های بیمه ای خوب است و این موضوع سبب شفافیت بیشترشده و تخلفات را کاهش می دهد.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه دی گفت: با مقایسه تخلفات دو نظام بانکی و بیمه و نزدیک بودن گردش مالی این دوصنعت بهم،تخلفات در صنعت بیمه بسیار کمتر از نظام بانکی است در حالیکه این دوصنعت هردو تخلف خیز بوده اما میزان تخلفات درآنها قابل قیاس نیست.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای