شناسه خبر : 9192

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با ۳.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیابود که ۱.۷۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با ۲.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۰.۰۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان ۰.۳ درصد بوده است.

در روز جاری از۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش  و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای