شناسه خبر : 9184

گزارش‌ها حاکی از این بوده که حمید رضا امیرحسنخانی به جای علیرضا بیانیان به ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه آرمان اضافه شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،  همچنین، مجید قلی پور به سمت رئیس  هیئت مدیره شرکت بیمه آرمان منصوب شده است.

 براساس این گزارش، تغییر دیگری درترکیب هیات مدیره این شرکت رخ نداده وسید محمد آقا میری، مجید قلی پور، کامبیز پیکارجو و رضا آقا بابائی درترکیب هیات مدیره شرکت بیمه آرمان ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای