شناسه خبر : 9156

مدیرعامل شرکت بیمه پارسیان اظهار کرد که " عوارض و مالیات یکی از بحث‌هایی است که در حال حاضر شرکت‌های بیمه با آن درگیر هستند و مجموع این عوامل در خرید بیمه‌نامه ارزان‌تر موثر هستند."

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، هادی اویار حسین در گفت‌وگو با خبرنگار چابک‌آنلاین با بیان اینکه "مالیات برارزش افزوده درصدی است که بر مبلغ حق بیمه ها اضافه می شود و شرکت های بیمه باید آن را از بیمه گذاران دریافت کنند." افزود: به طور قطع این مساله بازخورد بدی خواهد داشت چرا که مبلغ بیمه نامه گران تر تمام می شود.

به اعتقاد وی کاهش فروش بیمه نامه یکی از بازخوردهای اخذ مالیات بر صنعت بیمه است.

مدیرعامل بیمه پارسیان ادامه داد: هنوز محاسبه نشده که کاهش فروش بیمه نامه چه میزان خواهد بود و باید دید که پیش نویس مالیات بر ارزش افزوده به کجا خواهد رسید، اما اخذ هر مالیاتی که می خواهد انجام شود شرکت های بیمه باید آن را جزء هزینه های خود بیاورند.

طبق برنامه توسعه، ضریب نفوذ بیمه در کشور باید به 7 درصد ارتقاء یابد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای