شناسه خبر : 9119

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در پایان شهریور ماه سال ۹۸ با رسیدن به عدد ۵۰۴۵۵ میلیون ریال ۶۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافت.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه درشهریور ماه سال قبل 135327 میلیون ریال بوده است.

 این رقم، تنها آمار کاهشی این شرکت  نیست زیرا سود خالص شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه هم در همین مدت 63 درصد افت کرده است.

 سود خالص شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در شهریور ماه 98به رقم 50531 میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن 135727میلیون ریال بوده است.

 همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در شهریورماه سال جاری  با رقم 67 ریال، 63 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای