شناسه خبر : 9104

زمینه بیمه خبرنگاران قزوین در سطح استان فراهم بوده و کارفرمایان با توجه به رابطه حق‌التحریری و حداقل مزد، حق بیمه کارکنان خود را پرداخت کنند.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایرنا، سیروس نصیری، مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین اظهار داشت: بیمه برخی افراد اجباری و برخی دیگر اختیاری یا خویش‌فرما است اما از طریق بیمه توافقی نیز می‌توان نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کرد.

به گفته وی، بیمه توافقی شبیه بیمه اجباری بوده اما میزان پرداخت حق بیمه بین کارفرما و بیمه‌گذار تعیین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اگر یک خبرنگار رابطه مزدبگیری داشته باشد لازم است کارفرما حق بیمه را به اداره کل تامین اجتماعی پرداخت کند، افزود: خبرنگارانی که کارفرما ندارند هم می‌توانند از نوع مشاغل آزاد خود را بیمه کنند.

نصیری تصریح کرد: با توجه به‌سختی‌ حرفه خبرنگاری، این شغل باید جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شود اما در صورتی‌که خبرنگار به‌ صورت خویش‌فرما  (مشاغل آزاد) خود را بیمه کرده باشد، مشمول قانون سختی کار برای این شغل نخواهد بود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین با اشاره به اینکه کارفرمایانی که خبرنگاران مزدبگیر خود را بیمه کرده‌ باشد باید عنوان خبرنگار را در انتهای لیست درج کنند، خاطرنشان کرد: اگر کارفرمایان در انتهای لیست عنوان شغل خبرنگاری را برای خبرنگاران خود درج کرده باشند در سختی کار این نوع مشاغل، مشکلی پیش نمی‌آید.

مشکل بیمه‌ خبرنگاران طی سال های گذشته به یکی از دغدغه‌های آنان تبدیل شده و با توجه به سختی این حرفه، متاسفانه بسیاری از خبرنگاران این استان از خدمات بیمه ای محرومند.

خانه مطبوعات استان قزوین ۱۶۲ عضو اصلی و افتخاری دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای